aboutus
QC Hồ sơ

QC:

 

1. Kiểm tra mẫu;

2. Trước khi sản xuất, kiểm tra khuôn mẫu và mô hình;

3. Kỹ thuật viên tự kiểm tra trong sản xuất;

4. Kiểm tra lắp giảm xóc ô tô;

5. Kiểm tra đóng gói;

6. Kiểm tra trước khi vận chuyển

 

Guangzhou Jie Wen Auto Parts Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Guangzhou Jie Wen Auto Parts Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

Guangzhou Jie Wen Auto Parts Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 2

 

Guangzhou Jie Wen Auto Parts Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 3

 

 

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc